Factual Heroism

Makin Whoopee

personlig assistent utbildning

Jobbar du som personlig assistent? Vill du stötta en utsatt individ i vardagen? Ha en meningsfull sysselsättning som innebär att du kommer nära men ända håller en professionell balans? Klarar du av ett krävande yrke, psykiskt och fysiskt? Gillar du att vårda och hjälpa och samtidigt uppleva ett värdefullt utbyte med brukaren och de anhöriga? Är du alert på andras behov och kan du hantera känsliga situationer? Det låter som du skulle ha nytta och glädje av en personlig assistent utbildning.